დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

რედაქტირება, თარგმნა

თსუ განათლების მეცნიერებათა ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის დოქტორანტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი.

მომსახურება:
თარგმანი (გერმანულ-ქართული; ქართულ-გერმანული).
აკადემიური და შინაარსობრივი რედაქტირება- განათლება; სამედიცინო სფერო; მხატვრული ლიტერატურა.
აკადემიური კონსულტაცია: განათლების მეცნიერებები.

 

ელენე(ლენა) ჯაჯანიძეს დამთავრებული აქვს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი გერმანისტიკის სპეციალობით და ამავე უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა.
ელენე ჯაჯანიძეს აქვს სხვადასხვა სათარჯიმნო სახლთან თანამშრომლობისა და სხვადასხვა ტიპის ტექსტების თარგმანის გამოცდილება.