დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ენობრივი რედაქტირება და კორექტურა

სიტყვა 
ვადა
ფასი (1 სიტყვა)
300 - 3000
2 დღე
2.25 თეთრი
300 - 3000
1 დღე
2.50 თეთრი
3 001 - 6 000
3 დღე
1.75 თეთრი
3 001 - 6 000
2 დღე
1.90 თეთრი
3 001 - 6 000
1 დღე
2.15 თეთრი
6 001 - 9 000
3 დღე
1.65 თეთრი
6 001 - 9 000
2 დღე
1.75 თეთრი
6 001 - 9 000
1 დღე
1.90 თეთრი
9001-15000
3 დღე
1.60 თეთრი
9001-15000
2 დღე
1. 65 თეთრი
15000 და მეტი
4 დღე და მეტი
1.50 თეთრი

გამოთვალეთ სერვისის ღირებულება

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

თარგმნა

სიტყვა 
 ვადა
 ფასი (1 სიტყვა)
 100 - 3000
 1დღე
 15 თეთრი
 3 001 - 6 000
 2დღე
 13  თეთრი
 6 001 - 9 000
 3 დღე
 12 თეთრი
 9 001 და მეტი
 5 დღე და მეტი
 10 თეთრი

გამოთვალეთ სერვისის ღირებულება

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com