დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ენობრივი რედაქტირება და კორექტურა (ქართული)

სიტყვავადაფასი (1 სიტყვა)
300 - 30002 დღე2.25 თეთრი
300 - 30001 დღე2.50 თეთრი
3001 - 60003 დღე1.75 თეთრი
3001 - 60002 დღე1.90 თეთრი
3001 - 60001 დღე2.15 თეთრი
6001 - 90003 დღე1.65 თეთრი
6001 - 90002 დღე1.75 თეთრი
6001 - 90001 დღე1.90 თეთრი
9001 - 150003 დღე1.60 თეთრი
9001 - 150002 დღე1.65 თეთრი
150014 დღე და მეტი1.50 თეთრი

გამოთვალეთ სერვისის ღირებულება

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

ენობრივი რედაქტირება და კორექტურა (ინგლისური)

სიტყვავადაფასი (1 სიტყვა)
300 - 30002 დღე3.90 თეთრი
300 - 30001 დღე4.20 თეთრი
3001 - 60003 დღე3.40 თეთრი
3001 - 60002 დღე3.60 თეთრი
6001 - 90004 დღე2.80 თეთრი
6001 - 90003 დღე3.10 თეთრი
90014 დღე და მეტი2.70 თეთრი

* განათლების, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სფერო.

გამოთვალეთ სერვისის ღირებულება

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

თარგმნა

სიტყვავადაფასი (1 სიტყვა)
101 - 30001 დღე15.00 თეთრი
3001 - 60002 დღე13.00 თეთრი
6001 - 90003 დღე12.00 თეთრი
900015 დღე და მეტი10.00 თეთრი

გამოთვალეთ სერვისის ღირებულება

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com