დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ჩვენ შესახებ

editor.ge- არის რედაქტირების, თარგმნის, აკადემიურ და საგამომცემლო საქმიანობაზე ორიენტირებული კომპანია. ორგანიზაცია დაარსებულია სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრისა და ინდივიდუალური პარტნიორების მიერ. კომპანია წარმოადგენს ლიდერ კომპანიას სარედაქციო , თარგმნით და სამეცნიერო ლიტერატურის საგამომცემლო საქმიანობის მიმართულებით.
editor.ge გახლავთ პირველი ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც ონლაინ ანხორციელებს ყველა სერვისს. მომხმარებლებს შეუძლიათ თარგმანზე, რედაქტირებაზე, კორექტურაზე, აკადემიურ კონსულტირებაზე, ელექტრონული წიგნების შეძენაზე ონლაინ მოთხოვნის განხორციელება, ონლაინ გადახდის განხორციელება, ონლაინ სერვისის მიღება და ანგარიშსწორება, საბუთის მიღება.

სამუშაო დრო: ორშაბათი-პარასკევი  10:00-დან 18:00 საათამდე. 

დასვენების დღეები: შაბათი, კვირა და ოფიციალური უქმე დღეები.

საკონტაქტო პირი: ელენე ჯაჯანიძე 

 ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მიზნები

ა) სხვადასხვა სახელმწიფო, კერძო, არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის სამეცნიერო, მთარგმნელობითი, საგამომცემლო და კვლევითი, ასევე საკონსულტაციო-სარედაქციო მომსახურების შეთავაზება;
ბ) სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნა;
(გ) სამეცნიერო ლიტერატურის მომზადება;
(დ) სკოლის პედაგოგეგბისთვის და ადმინისტრაციისტის ელექტრონული რესურსების საშეღავათო პირობებით მიწოდება;
(ე) ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტურანტურის სტუდენტების დახმარება აკადემიური ნაშრომების მომზადებასა და რედაქტირებაში;
(ვ) აკადემიური პერსონალის, დოქტორანტების დახმარება კვლევების გამოქვეყნებაში სკოპუსის, ERIH PLUS-ის და Web of Science-ში ინდექსირებულ ჟურნალებში კონსულტირების გზით;
(ზ) თარგმნითი საქმიანობის განხორციელება ქართულ, ინგლისურ, გერმანულ, რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე
(თ) აკადემიური ლიტერატურის ელექტრონული ვერსიებზე წვდომის ხელშეწყობა სტუდენტთათვის საშეღავათო პირობებით;
(ი) ნებისმიერი ტიპის დოკუმენტის კორექტირება და ენობრივი რედაქტირება
)კ) სხვადასხვა პროექტებისა და პროგრამების განხორციელება;
(ლ) ტექნოლოგიური რესურსების ინტეგრირება კორექტურა, რედაქტირება, თარგმნის პროცესში;
(მ) ქ(ართული სალიტერატურო ენის ნორმების პოპულარიზაცია;
(ნ) მუშაობა ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების პრობლემატიკაზე, სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა;