დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

კარგად და გამართულად დაწერილი დოკუმენტებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თითოეული კერძო თუ საჯარო ორგანიზაციისთვის.ჩვენ დაგეხმარებით მკაფიო, შეცდომებისგან თავისუფალი დოკუმენტების შემუშავებაში თქვენი ორგანიზაციისთვის ყველა დონეზე.
საწევრო მომსახურება გულისხმობს განსხვავებულ მომსახურებას. საწევრო მომსახურების მფლობელი იხდის წლიურ გადასახადს 500 ლარის ოდენობით და იღებს შემდეგ მომსახურებას:
(1) პერსონალური რედაქტორი 24 საათის განმავლობაში;
(2) 10 ავტორიზებული თანამშრომელი, რომელთაც შეუძლიათ საწევრო მომსახურების ფარგლებში ექაუნთით სარგებლობა;
(3) წელიწადში 1000 გვერდამდე კორექტურა-რედაქტირების მომსახურება;
(4) მომსახურების მყისიერად მიწოდება.

თუ თქვენ ფლობთ კომპანიას და თქვენი თანამშრომელი მოითხოვს რედაქტორს კონკრეტული დავალების შესასრულებლად, ინდივიდს შეუძლია გამოიყენოს editor.ge-ს მოთხოვნადი პერსონალური რედაქტირების გუნდი. თქვენ თანამშრომლებს უფლებას ანიჭებთ, გამოიყენონ თქვენი კორპორატიული ანგარიში.

თვალის დევნება თანამშრომელთა საქმიანობაზე

როგორც editor.ge-ში თქვენი კორპორატიული ანგარიშის მფლობელი, შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ თქვენს თანამშრომლებსა და მათ პროფესიონალ რედაქტორებს შორის კომუნიკაციას. თქვენს კორპორატიულ ანგარიშში შესვლით შეგიძლიათ გადახედოთ იმ პირთა საქმიანობას, რომლებსაც ნებას რთავთ, გამოიყენონ თქვენი ანგარიში, მათ მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას; ასევე - პროფესიონალი პერსონალური რედაქტორის საქმიანობას.

 

 რეგისტრაციაზე გადასვლა