დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

რედაქტირება, თარგმნა

ფილოლოგი, დაამთავრა აზერბაიჯანის მ.ფ.ახუნდოვის სახელობის რუსული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგიური ინსტიტუტის რუსული ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი.

მომსახურება: თარგმანი (ქართულ-აზერბაიჯანული)
რედაქტირება (ენობრივი და აკადემიური |შინაარსობრივი მიმართულებით)

 

გიზხანუმ ახმედოვამ დაამთავრა აზერბაიჯანის მ.ფ.ახუნდოვის სახელობის რუსული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგიური ინსტიტუტის რუსული ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. განათლების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი მიიღო სოხუმის უნივერსიტეტში, საქართველოში, ქართულ-სლავური ურთიერთობების მიმართულებით.
გიზხანუმ ახმედოვა არის არაერთი ქართულენოვანი სახელმძღვანელოს, სტატიების, მასალის მთარგმნელი აზერბაიჯანულ ენაზე, ასევე ჩართულია სამოქალაქო განათლების მწვრთნელის სტატუსით ორგანიზაცია „მომავლის თაობის“ მიერ განხორციელებულ პროექტებში.