დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

რედაქტირება, თარგმნა

თარჯიმანი, ინლისური ენის სპეციალისტი. სტაჟი: თარჯიმანი - 20 წელი, სინქრონული თარგმანი - 4 წელი.

მომსახურება:

თარგმანი (ინგლისურ-ქართული)
(ინგლისურ-რუსული)
(რუსულ-ქართული)

 გაიოზ ლიპარტელიანი არის მთარგმნელი და სინქრონული თარჯიმანი ინგლისური, რუსული და ქართული ენებიდან. მან 2001 წელს დაამთავრა ი. ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერესიტეტი ინგლისური ენის სპეციალობით. გაიოზს მთარგმნელად მუშაობის 20-წლიანი სტაჟი, ხოლო სინქრონულ თარჯიმნად მუშაობის 4-წლიანი სტაჟი აქვს. მთარგმნელად და თარჯიმნად უმუშავია სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და პროექტში როგორც შტატით, ისე შტატგარეშე თანამშრომლად. მთარგმნელობითი და სათარჯიმნო გამოცდილების გარდა ასევე გამოცდილება აქვს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ადამიანური რესურსების მართვა, ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლება და ინტერკულტურული სწავლება.