დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

მეორე ენაზე წერის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები

მეორე ენაზე წერის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები

ავტორი: ქეთევან გოჩიტაშვილი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2021

გვერდების რაოდენობა: 212