დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ბილინგვური განათლების შეფასების გზამკვლევი საბავშვო ბაღებისთვის

ბილინგვური განათლების შეფასების გზამკვლევი საბავშვო ბაღებისთვის

ავტორი: ნათია გორგაძე
გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2020

გვერდების რაოდენობა: 48